0083(002) Trombastic - Tutti Virtuosi

0083<span style='color:#c1c6c8;'>(002)</span> Trombastic - Tutti Virtuosi
Ilość:
 • Piotr Wawreniuk - puzony: altowy & tenorowy, trąbka naturalna
 • Michał Kiljan - puzony: altowy & tenorowy, trąbka naturalna
 • Przemysław Bychawski - puzon tenorowy, ptaszki
 • Piotr Dąbrowski - puzon tenorowy, trąbka naturalna
 • Ewa Harasimiuk - puzon tenorowy, ptaszki
 • Robert Krajewski - puzon basowy, trąbka naturalna, ptaszki
 • Rafał Piłasiewicz - puzon tenorowy, trąbka naturalna, ptaszki
 • Roman Miller - puzon kontrabasowy, wielki bęben, tamburyny, ptaszki
 • goście:
 • Jolanta Sosnowska - skrzypce barokowe
 • Grzegorz Zychowicz - śpiew
 • Mariusz Niepiekło - trąbka naturalna
 • Ostap Popowicz - trąbka naturalna
 • Tomasz Ślusarczyk - trąbka naturalna
 • Michał Tyrański - trąbka naturalna
 • Paweł Iwaszkiewicz - dudy, kozioł polski, bombarda
 • Mirosław Feldgebel - harfa
 • Krzysztof Owczynik - krzywuła
 • Jarosław Kopeć- instrumenty perkusyjne, kotły, tamburyn, darabuka

Trombastic to warszawski zespół wąskomenzurowych puzonów historycznych, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki z okresu renesansu i baroku. Ten jedyny w swoim rodzaju polski zespół gra na puzonach altowych, tenorowych, basowym i kontrabasowym. Od 1987 roku regularnie koncertuje w kraju i za granicą. Był gościem najważniejszych polskich festiwali muzyki dawnej, a takżeorganizowanych w Czechach, Holandii, Norwegii, Grecji i w Niemczech. Muzycy Trombastic oprócz dbałości o stronę wykonawczą zajmują się również odszukiwaniem i opracowaniem nieznanych utworów muzyki polskiego i europejskiego renesansu, dzięki czemu odzyskują one dawną świetność.

Wybór utworów, które znalazły się na płycie Tutti Virtuosi, to muzyczny bukiet z wielu epok, od średniowiecza do baroku, z krajów Europy - Polski, Francji, Niderlandów, Włoch, Niemiec, Austrii - jej dworów, kościołów i jarmarków. Pośród nich znalazły się radosne tańce: sarabandy, gawoty, pawany, galiardy, spagnoletta - to prawdziwa "dyskoteka" renesansowej i barokowej Europy! Warto dodać, że większość prezentowanych utworów nie została skomponowana na takie instrumentarium. W przypadku wielu z nich kompozytorzy w ogóle nie napisali, na jakie mają być instrumenty lub dopuszczali różne możliwości ich udziału. Więcej było wtedy wolności wykonawczej. Trombastic podjął się więc opracowania tych utworów na swój skład, poszerzony jak nigdy dotąd o wielu zaprzyjaźnionych instrumentalistów. Zaproszone do tego nagrania - zupełnie odmienne od puzonów: harfa, flety, dudy, skrzypce tworzą inny, delikatniejszy obraz dźwiękowy. Harfa to czysta poezja, dudy - archaiczno plebejska i orientalna wykwintność, skrzypce - jądro muzyki. Puzony zaś i gościnne trąbki barokowe dopełniają siłę Trombastica złocistym blaskiem i porywają w górę. Ciekawy to zestaw pełen barw i kontrastów.

Tak bogato rozbudowany skład instrumentów pozwolił zespołowi na sięgnięcie po potężne formy typowe dla muzyki europejskiej XVII i XVIII w., jak choćby Sonata Pian'e Forte Andrei Gabrieliego, komponującego monumentalnie brzmiące utwory dla weneckiej bazyliki św. Marka.
Trombastic: idzie piękna siła!
(Jacek Urbaniak)