0168(029) Maria Pomianowska & Friends - Dance Of Suka

0168<span style='color:#009639;'>(029)</span> Maria Pomianowska & Friends - Dance Of Suka
Ilość:
  • Maria Pomianowska – suka biłgorajska, suka mielecka, fidel płocka
  • Karolina Hulbój – wiolonczela, wspak
  • Sebastian Wypych – kontrabas
  • Arad Emamgholi – daf
  • Wojciech Lubertowicz – bębny obręczowe

 

01. Oberek Pandemiczny Maria Pomianowska
02. Dance II Anonim (XVII)
03. Rondeau Fi, Maris De Vostre Amour Adam de la Halle (XIII)
04. Praesulis Eminenciam Piotr z Grudziądza (XV)
05. Moja Pani Matko Anonim (XVII)
06. Lamento Di Tristano & La Rotta Anonim (XIV)
07. Poloness Serra Anonim (XVII)
08. Tourdion Anonim (XVI)
09. Dance IX Anonim (XVII)
10. Wyrwany Anonim (XVII)
11. Dance XI Anonim (XVII)
12. Dzikość Maria Pomianowska
 
Opracowania: Maria Pomianowska (03, 04, 06, 08, 10), Jacek Urbaniak (07, 11), Maria Pomianowska & Jacek Urbaniak (02, 05, 09).
 
Dance of Suka jest kontynuacją mojego autorskiego projektu zrealizowanego w 2016 roku jako The Voice of Suka (For Tune nr kat.: 110). Dance... zakłada prezentację tańców dawnych z okresu pomiędzy XIII a XVII wiekiem, rozpisanych na zespół zrekonstruowanych staropolskich fideli kolanowych – sukę biłgorajską, sukę mielecką, fidel płocką, sukę basową, wspak oraz bębny i kontrabas modyfikowany. Oryginalne utwory twórców muzyki dawnej są tu pretekstem do zaprezentowania przez zaproszonych do projektu wybitnych instrumentalistów ich własnych wizji tej muzyki. Współcześnie, szczególnie w czasach globalizacji, muzyka sprzed 600 czy 400 lat może stać się szansą zachowania prawdy w sztuce. Takiej, która wyrażana jest spontanicznie i pozostawia rys bezinteresowności w akcie twórczym. Istnieje wiele wspaniałych nagrań zespołów instrumentów dawnych, które mogą być wzorem dla interpretacji dotyczącej estetyki dźwiękowej sprzed wieków. Mój pomysł był nieco inny. Opierał się na związkach dawnych tańców z muzyką chłopską. Wieki XIII – XVII to powolny proces tworzenia się granicy pomiędzy twórczością ludową a dworską. Fascynacja dawnością, specyficznością i prostotą muzyki ludowej jest dla mnie jak poszukiwanie śladu archetypu muzycznego. Twórczość ludowa ma swoje własne, autonomiczne piękno. Być może dlatego od wieków była obiektem zainteresowań profesjonalnych kompozytorów. Improwizacja, na której w dawnych czasach artyści opierali swoje wykonawstwo, stała się ważnym aspektem naszej interpretacji dzieł zaczerpniętych z tabulatur lutniowych i organowych. Rozbudowane improwizacje wychodzą jednak daleko poza ramy stylistyczne i techniczne epok między XIII a XVII wiekiem. Zapisy nutowe większości dawnych tańców otrzymałam od jednego z najwybitniejszych w Polsce interpretatorów muzyki dawnej – Jacka Urbaniaka. Utwory zaczerpnięte są z wielu źródeł, m.in. z tabulatury organowej Jana z Lublina, tabulatury gdańskiej, Vietoris Codex, rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej, Matthaeusa Waisseliusa i Wojciecha Długoraja. Całość brzmi bardziej w stylu trance’n’roll niż salonowo. Jest to spotkanie mistrzów, muzyczna przygoda, wzbogacona istotnie przez element twórczy każdego występującego na płycie instrumentalisty. Maria Pomianowska

Nagrano: 24-26 czerwca 2020 w Studio Dwa Domy w Warszawie
Realizacja dźwięku, miks & master: Michał Kupicz || Design: For Tune® || Cover: Guido Vermeulen-Perdaen